سید شمس الدین موسوی

  سید شمس الدین موسوی

  مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره
  بیوگرافی
  Your text
  تحصیلات
  Your text
  تلفن

  48065557-48065558

  فکس

  48065650

  ایمیل

  Mousavi@payandan.com

  بهروز توکلی

  بهروز توکلی

  معاون مدیرعامل در پروژه های خط لوله
  بیوگرافی
  Your text
  تحصیلات
  Your text
  تلفن

  48065521- 48065520

  فکس

  4805502

  ایمیل

  Tavakoli@payandan.com

  محمود تیموریان

  محمود تیموریان

  عضو هیئت مدیره و معاونت برنامه ریزی، پیمان و رسیدگی
  بیوگرافی
  Your text
  تحصیلات
  Your text
  تلفن

  48065161- 48065160

  فکس

  48065106

  ایمیل

  M.teymorian@payandan.com

  کارگروه ها

  شرکت پایندان از 17 کارگروه تخصصی به شرح ذیل تشکیل شده است :

  • کمیته تعالی
  • کمیته آموزش
  • کمیته ریسک
  • کمیته دانش
  • نظام پیشنهادات
  • کمیسیون معاملات
  • کارگروه پاسخ به پیمانکاران (طلبکاران قطعی)
  • کمیته جذب
  • کمیته نگهداشت (تعدیل) نیرو
  • کمیته راهبردی کلان معاونت پالایشگاهی و پتروشیمی
  • کمیته راهبردی کلان معاونت خطوط لوله
  • کارگروه پروژه های سنواتی
  • کارگروه بررسی پیمان های فرعی
  • کارگروه تخصیص اعتبارات به طلبکاران
  • کمیته تخلفات اداری (انضباطی)
  • کارگروه فروش ارز
  • کمیته رهبری و استراتژی