توضيحات پروژه

توسعه فاز 13 پارس جنوبي

نوع پیمان : C

کارفرمای اصلی : شركت نفت و گاز پارس

کارفرمای واسطه : پتروپايدار ايرانيان

تاریخ شروع : 1390/07/12

آخرین مدت زمان قرارداد : 55 ماه

مدت زمان اولیه قرارداد : 16ماه

مقدمه

شرکت پایندان به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های فعال درعرصه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی مسئولیت بخشی از عملیات اجرایی فاز 13 رجب واقع در میدان گازی پارس جنوبی را بعهده گرفت که تقریبا  5/9%  از کل فعالیتهای این فاز را شامل می گردد.

اجرای فعالیتها با کیفیت، زمان و هزینه متناسب همواره سرمشق مجموعه پایندان بوده و کسب افتخارات متعدد و مکرر در فاز13 رجب از  “پیمانکار برتر”، ” رتبه ممتاز HSE” ثبت رکورد سرعت اجرایی در بخشهای مختلف” و … موید و متأکد این واقعیت می باشد.

معرفی و اهداف پروژه

اجرای عملیات ساخت و احداث واحدهای 101,104,105,182,160 واقع در ناحیه 3 پالایشگاه به شرح عملیات:

1-   اجرای عملیات سیویل در حدود 35000 متر مکعب

2-   اجرای سازه های فلزی در حدود 3500 تن

3-   نصب تجیهزات مکانیکی ثابت و دوار در حدود 12000 تن

4-   اجرای عملیات AG/UG Piping در حدود 000,550 اینچ قطر

5-   اجرای عملیات رنگ و عایق

6-   محوطه سازی درحدود 000,40 متر مربع

که همگی تا مرحله پیش راه اندازی و همکاری در راه اندازی پروژه می باشند.

مدت اولیه این قرارداد که از مهر ماه 1390 شروع گردیده 16 ماه و آخرین مدت زمان قرارداد 55 ماه بوده است.