نمودار سازمانی شرکت پایندان

 

شرکت‌ پایندان، به عنوان یک شرکت پیمانکار عمومی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی ساختار سازمانی خود را طوری طراحی نموده است که نخست فرآیند محور بوده و همچنین چابکی کافی را در تضمین ارتباط دوسویه مناسب با پروژه ها داشته باشد. از این رو، پس از چندین مورد بازنگری و بهینه کاوی شرکت های بین المللی همکار، ساختار سازمانی شرکت پایندان در سال 1397 به تصویب هیات محترم مدیره رسید و ابلاغ گردید. طبق ساختار جدید بر مبنای رویکرد فرآیندی، ارتباط پروژه ها با دفتر مرکزی به صورت ماتریسی قوی می باشد که موجب بهبود و بهروری مناسب بین پروژه ها و واحدهای ستادی شده است. لازم به ذکر است ساختار سازمانی طراحی شده در راستای تعالی سازمانی بوده و توسعه بازار و آینده نگری در آن مطابق با نقشه راه تدوین شده لحاظ گردیده است.

دکتر سید شمس الدین موسوی

مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره

تلفن: 48065558-48065557

فکس : 48065650

ایمیل: Mousavi@payandan.com

 بهروز توکلی

معاون مدیرعامل در پروژه های خط لوله

تلفن: 48065521- 48065520

فکس: 4805502

ایمیل: Tavakoli@payandan.com

ایرج هواسی

معاون مدیرعامل در پروژه های پالایشگاهی و پتروشیمی

تلفن:48065411-48065410

فکس:48065401

ایمیل: I.havasi@payandan.com

ابوالحسن نائیجی

معاون مالی اداری و پشتیبانی

تلفن: 48065531-48065530

فکس: 48065503

ایمیل: A.Naeiji@payandan.com

محمود تیموریان

معاونت برنامه ریزی، پیمان و رسیدگی

تلفن: 48065161- 48065160

فکس: 48065106

ایمیل: M.teymorian@payandan.com

همکاران پایندان