برنده مناقصه توسعه میدان نفتی مارون ۱و۴ مشخص شد: مشارکت پایندان- حفاری شمال توسعه میدان نفتی مارون را انجام می دهند.

به دنبال نهایی شدن ارزیابی کیفی صلاحیت اجرایی و فنی شرکت‌کنندگان در مناقصه توسعه میدان نفتی مارون ۱و۴ از سوی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، مشارکت شرکت های پایندان و حفاری شمال برنده نهایی مناقصه این پروژه ملی شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت پایندان، بر اساس ارزیابی کیفی انجام شده از سوی مدیریت طرح افزایش و نگهداشت تولید ۲۷ مخزن منتخب نفتی در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، مشارکت شرکت پایندان و حفاری شمال، شرایط لازم برای اجرای پروژه در دو بخش تحت الارضی و سطح الارضی را کسب کردند و به عنوان برنده نهایی مناقصه این قرارداد EPDC با برآورد قیمتی حدود ۲۳۰۰ میلیارد تومان معرفی شدند.

بخش سطح الارضی پروژه توسط شرکت پایندان انجام خواهد شد که شامل ۶ بسته کاری به شرح:

بسته ۱: احداث خط لوله جدید ۳۰ اینچ نفت در مقطع بین واحد بهره برداری مارون ۱ تا بوستر امیدیه

بسته ۲: احداث خطوط ورودی و توسعه هدر مجتمع تفکیک شماره ۲ مارون ۴

بسته ۳: احداث تصفیه خانه آب صنعتی مارون

بسته ۴: تجهیز واحدهای نمکزدایی مارون

بسته ۵: احداث و تجهیز ساختمان مرکز اسناد فنی مدیریت مهندسی و ساختمان

بسته ۶: احداث ساختمان اداری معاونت نفت و گاز

و همچنین بخش تحت الارض پروژه توسعه میدان نفتی مارون ۱و۴ توسط شرکت حفاری شمال انجام خواهد که شامل حفاری ۱۰ حلقه جدید و ۶ حلقه چاه تعمیری می باشد.

شرکت ایتوک در پروژه توسعه میدان نفتی مارون ۱و۴، به‌عنوان مشاور پیمانکار، شرکت پایندان را همراهی می‌کند.

محل اجرای این پروژه در استان خوزستان می باشد و مدت زمان اجرای این پروژه از زمان آغاز به کار، حدود ۲۴ ماه برآورد شده است.